Vinteräventyr i sagornas Italien

Ikväll drar Sagornas beskyddare ut på ett litet vinteräventyr till norra Italien. Det betyder en kort paus i skrivandet på den här sidan. Under tiden får du gärna följa resan i spåret och finna inspiration från samma platser på nätet.

Bergamo är mer än en flygplatsstad, som många andra italienska städer har den en rik och omvälvande historia. Först grundad av kelter blev den sedermera en romersk ort innan Attila var framme och förstörde alltihop. Staden byggdes upp igen och på tolvhundratalet var staden inblandad i de utdragna striderna mellan ghibbeliner och guelfer, kejsar- respektive påvetrogna. Bergamo hamnade senare under den venetianska republiken fram till 1797 och napoleonkrigen, då det italienska systemet förändrades i grunden.

Carona är en liten alpby, knappt fyra mil från Bergamo, nära gränsen till Schweiz. Även här finns en gammal historia som i mångt är gemensam med Bergamos. Men här finns även en dramatisk natur med smala bergsvägar, en floddal och alpsluttningar. Dessutom skidbackar. Enligt uppgift förlorade staden många av sina unga män under världskrigen, då traktens bergsvana kämpar stod högt i kurs hos alpjägarförbanden och skickades till de blodigaste slagfälten.

Milano, slutligen, är en av Italiens mest inflytelserika städer och en av världens fixstjärnor för design och mode. Mer intressant för sagoberättare är att det var en av romarrikets viktigaste städer, Mediolanum, och sedermera en av de dominerande städerna under den italienska renässansen. Det finns gott om skatter i form av byggnader och konstverk kvar från den tiden, liksom minnen från de mäktiga husen Visconti och Sforza som en gång styrde staden.

Men Milano har påverkat Italiens öde även senare. Under artonhundratalet drogs staden in i de blodiga turerna runt Italiens enande och det var här som Mussolini byggde sin maktbas innan han tog över hela landet 1922. 

Sannerligen tre värdiga sagomiljöer, fulla av lösa trådar som går att spinna nya berättelser på. Några särskilt nämnvärda godbitar dyker med tiden upp här på sidan.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>