Tillfångatagen

I många berättelser blir hjältarna tillfångatagna av skurkar som prompt ska avslöja sina hemligaste planer och genom misslyckade försök till katt- och råttalek ger hjältarna chansen att undkomma och segra på slutet. 

Är inte det här ett lite väl bekvämt sätt att driva historien framåt? Särskilt som hjältarna själva ofta vandrar över lik utan att ta några fångar. Metoden att låta hjältarna komma fienden inpå livet genom tillfångatagande är så sliten att det inte är roligt längre. Dessutom urholkar den hela anledningen att hålla på hjältarna, åtminstone när de beter sig mer blodtörstigt än skurkarna. Vad kan man hitta på istället?

En variant är förstås att hjältarna överlistar skurkarna och avslöjar deras planer på så vis istället för att tas tillfånga. Det kan ske genom valfri klassisk spionteknik – läs den gamle kinesiske generalen Sunzi för inspiration. Alternativt kan hjältarna utnyttja fiendens svagheter för att lirka fram information. Nackdelen är att fienden framstår som mindre skräckinjagande om han kan överlistas, vilket förtar lite av berättelsens spänning.

En metod som snarare förtätar spänningen är om hjältarna tvingas göra ett offer för att avslöja fienden, nästan som i ett schackparti där den vita spelaren väljer att offra en löpare för att öppna upp fiendens bondekedja framför kungen och därigenom möjliggöra ett framgångsrikt angrepp senare. Kanske infiltrerar en av huvudpersonerna fiendens bas och lyckas få ut informationen, till priset av sitt eget liv? Kanske lurar en av karaktärerna en mäktig fiende till en strid som bara kan förloras, för att kamraterna ska kunna finna en blotta inför ett senare tillfälle? Kanske sker offret i en förhandling, och i kallt blod, vilket gör samvetskvalen efteråt desto värre?

Och om man ändå vill använda tillfångatagande som berättarmetod är varianten där hjältarna tvingas vara hårdföra fångvaktare för en skurk roligare än där de själva är fångar. På det viset är dynamiken mellan Frodo, Sam och Gollum i Tolkiens epos ganska finurligt uttänkt.

Men det finns många berättelser som klarar sig bättre utan det slitna tillfångatagandetemat …

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>