Browsing the archives for the Skatter tag

Skatter, skatter underbara, tjusiga skatter…

Årets deklarationsmaraton är över och staten räknar nu skattepengarna för glatta livet. En påminnelse om skatter som berättartema kanske kan därför vara på sin plats. Beroende på vilken syn man har på skatter kan flera berättarteman byggas upp. En berättare med borgerlig världssyn sätter skattebetalaren som huvudperson och skattmasen som skurk: Skattebetalaren Sara kämpar i [...]

Deklaration på ont och gott

Så här på sista dagen att lämna in självdeklarationen känns frågan om ont och gott i sagorna ovanligt näraliggande vår egen värld. Sverige ligger i toppen bland de länder som tar ut högst skatter i världen och medborgarna förväntas själva förse staten med alla uppgifter som krävs för att samla in slantarna. Efter en lång [...]

1 Comment