Browsing the archives for the Kafka tag

Deklaration på ont och gott

Så här på sista dagen att lämna in självdeklarationen känns frågan om ont och gott i sagorna ovanligt näraliggande vår egen värld. Sverige ligger i toppen bland de länder som tar ut högst skatter i världen och medborgarna förväntas själva förse staten med alla uppgifter som krävs för att samla in slantarna. Efter en lång [...]

1 Comment