Sun Bin, mästerstrateg och sagoförebild

En historisk person som har mycket att lära den moderna människan och som själv nästan levde som en sagoperson var den kinesiska strategen Sun Bin, som levde under de stridande staternas tid omkring år 400 före Kristus.

Sun Bin utmärkte sig tidigt och för att undanröja honom lät hans rival Pang Juan stympa honom allvarligt, men såg till att han förblev vid liv för att lura av honom hans hemliga militära kunnande. Sun Bin spelade vansinnig och enligt myten gjorde han sig väl hemmastadd i en svinstia när Pang Juan försökte testa om vansinnet var spelat eller äkta.

Sun Bin övertygade sin nemesis om att han var galen. Bevakningen slappnade av och han lyckades fly till grannstaten Qi där hans begåvning uppmärksammades på nytt, men med lyckligare utgång. Han utnämndes till militärrådgivare och hjälpte Qi-staten att vinna stora segrar och tog en gruvlig hämnd på Pang Juan innan han drog sig tillbaka och skrev sin lärobok i krigskonst.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>