Se upp för rävandar

I den kinesiska mytologin förekommer en slags hamnskiftare som kallas hulijing, rävandar. De dyker upp i flera berättelser, ofta som unga, vackra kvinnor som i vissa situationer antar sin sanna rävskepnad. Där slutar likheterna mellan berättelserna.

För det mesta har rävandarna dock ont i sinnet och förför och duperar, som en slags parasiter på dem som faller för dem. Men det finns också exempel på uppriktiga känslor mellan en rävande och en människa. Berättelserna brukar sluta med att rävanden avslöjas, och beroende på om rävanden spelar en ond eller god roll antar den rävskepnad och försöker fly, eller förvandlas till ett förskräckligt fult och otäckt monster som förförda och förälskade män bittert ångrar att de har vänslats med.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>