Sagorna om kung Arthur håller än

Vid en lunchdiskussion idag ställde jag frågan till några kloka personer vilken av kung Arthurs riddare de helst skulle ha velat vara. Frågan gick inte riktigt hem, mina vänner visste för lite om riddarna. För Sagornas beskyddare är detta en kastad handske och längre ner i texten finns några länkar för den som vill fräscha upp sin Arthur.

Legenderna om Arthur skiljer sig åt men har varit populära i över tusen år. Ofta finns det en tragisk underton och triangeldramat mellan kungen, hans drottning Guinevere, och hans vän och främste riddare Lancelot är ett centralt tema. Ett annat arthurianskt triangeldrama är berättelsen om riddar Tristan och hans olyckliga kärleksrelation med Isolde, som Tristans farbror kung Mark gift sig med, med Tristans hjälp. Även om många av berättelserna kretsar kring sådana sorgliga teman är de fulla av djärva äventyr, onda skurkar som får på nöten och ståtligt ädelmod.

wikipedia finns förstås mycket att läsa om kung Arthur och hans riddare. Tidningen Allt om Historia har diskuterat om myterna kan ha någon verklighetsbakgrund och i december fanns det en understreckare i svd om kung Arthur. Och för dig som vill ta en dust med franskan kommer här en länk till utställningen på det franska nationalbiblioteket som artikeln i svd hänvisar till, klart sevärd!

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>