Sagor som utspelas i imperier

När man skriver en ny saga utspelar den sig någonstans. För många enklare sagor räcker det kanske med att platsen ligger långt borta - och för länge sedan - men för att skapa mer komplexa sagomiljöer är det inte dumt att hämta inspiration och byggstenar från vår värld.

Ett tips på en bok som ger många uppslag till berättelser är “Day of Empire How Hyperpower’s Rise to Global Dominance – and Why They Fall“, av den amerikanska författarinnan Amy Chua. I en serie kapitellånga analyser beskriver hon världshistoriens största imperier och det finns gott om detaljer som kan användas för att krydda berättelser med.

Det bärande temat i boken är att tolerans är en viktig faktor för att ett imperium ska nå global dominans, och när toleransen urholkas förlorar imperiet snart sitt inflytande. Resonemanget är intuitivt – för att bli bäst krävs de bästa begåvningarna och de länder som förföljer människor på grund av ursprung eller åsikter går miste om dessa begåvningar – men det dras lite väl långt. Men just eftersom boken diskuterar härsklystna imperiers attityd till oliktänkare ger den massor av material till goda berättelser…

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>