Sagor om lögn och sanning

Sanning och lögn är utomordentliga verktyg för berättare. Karaktärer som håller sig till sanningen brukar få läsarens sympatier medan notoriska lögnare brukar räknas till det onda laget. Men när ondska och godhet, sanning och lögn blandas ihop utanför de klassiska sambanden sanning-godhet och lögn-ondska skapas driv i berättelsen.

Genom att låta goda eller åtminstone sympatiska karaktärer ljuga bygger berättaren upp obalans i berättelsen. En god lögnares osanningar hotas förr eller senare av att avslöjas och beroende på typ av berättelse uppstår då antingen en pinsamhetssituation som får läsaren att vrida sig av vällustigt obehag eller en konflikt som kan få blodiga och katastrofala följder. Till slut måste den goda karaktären antingen plikta för sin lögn och därigenom återupprätta sin roll som god, eller också följa den mörkare bana som lögnen skapar och genom följdlögner och försvar av osanningen gradvis förvandlas till en ond karaktär eller någon form av antihjälte.

Ofta är det andra moraliska dimensioner som gör sanningen och lögnen svår att hantera för karaktärerna. Ska karaktären berätta en sanning som orsakar lidande när en vit lögn synbarligen inte ställer till några problem alls? Kanske är det rädsla som lockar fram en osanning? Eller kanske karaktärsdrag som fåfänga – sanningen framställer en själv i dålig dager? Ärelystnad – en liten lögn öppnar så lockande vägar till drömjobbet, status och rikedom? Konflikträdsla – karaktären vill så väl och vill älskas av alla, inte kan man göra någon illa med plågsamma sanningar då? Lättja och strykrädsla – sanningen får så tunga och smärtsamma konsekvenser? Obeslutsamhet – den som inte vet vad som är rätt väg kanske smiter undan beslutet genom att dölja det bakom en lögn? Eller det bästa av allt, olycklig kärlek – vem skulle inte överdriva sina förtjänster och dölja sitt mörker för att erövra den man åtrår?

Svenska Dagbladets Ola Wong skrev en läsvärd krönika om lögn och sanning som inte har något med sagor att göra men som ändå kan inspirera till berättelser som utgår från en berättarsituation med inslag av sanning och lögn.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>