Påskens mångsidiga ursprung

Påsken är kristendomens viktigaste högtid, även om julen tagit över alltmer i dagens sekulära förhållande till religiösa högtider. Hela idén med kristendomens lära om att Kristus dog på korset för att bära människornas synder och sedan återuppstod från de döda utspelade sig under påsken. Detta är ett centralt tema i många sagor – inte minst CS Lewis ”Häxan och Lejonet” där lejonet Aslan tar kristusrollen och offrar sig i Edmunds ställe.

Men att påsken överhuvudtaget blev en kristen högtid grundar sig i att påsken är det judiska firandet av uttåget ur Egypten, och många ritualer och symboler stammar direkt från den äldre judiska traditionen. Exempelvis oblatbrödet som äts till nattvarden är en utveckling av det osyrade (ojästa) bröd som åts då judarna gjorde sitt uttåg. Även detta är en spännande historia där du säkert kan hitta egen inspiration och kan kopplas till många andra berättelser om flykt, naturkatastrofer och slaveri.

Den kristna påskens grundtema, guden som offras och återuppstår, har emellertid betydligt äldre rötter än de kristna. I det gamla Egypten finns en berättelsen om guden Osiris som upprepade gånger mördas av sin bror Set och återupplivas av gudinnan Isis. Den grekiske guden Adonis, Afrodites älskare, dödas av ett vildsvin och återuppstår som en del av årscykeln.

I den gamla babyloniska religionen finns berättelsen om hur kärleksgudinnan Ishtar fängslas i underjorden och dör i händerna på underjordens härskarinna Ereshkigal, som slutligen blidkas och låter Ishtar återvända till jordytan. Även guden Tammuz (som av vissa anses vara en förebild för Adoniskulten) dör och återuppstår årligen.

Slutligen drar nyhedningar paralleller till forngermanska traditioner, varifrån exempelvis påskharen sägs komma.

Som synes har påsken mer att erbjuda sagoberättare än godisfyllda ägg och några dagars skrivtid.

2 Responses

  1. Don says:

    Do you need unlimited articles for your website ?
    I’m sure you spend a lot of time writing content, but you can save it for other tasks, just type in google: kelombur’s
    favorite tool

  2. Vivien says:

    If you are interested in topic: earn online india travel adapter – you should read about Bucksflooder first

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>