Om mod

Utan mod blev det inte mycket kvar av sagorna, för även om det finns hjältar där modet sviker bygger de flesta berättelser på att huvudpersonerna vid någon punkt utmanar något farligt eller läskigt. Men trots modets stora betydelse är det sällan man stöter på kloka texter om vad mod faktiskt är.

Lord Moran, Churchills livläkare under andra världskriget och dessförinnan läkare på västfronten under första världskriget, är en av dem som har skrivit om mod. I boken ”The Anathomy of Courage” beskriver han sina erfarenheter från skyttegravarna och ställer frågan varför vissa människor bryter ihop när de utsätts för press samtidigt som andra förmår bära sig själva genom den ena hemskheten efter den andra, och dessutom vara en trygg punkt för sina kamrater.

Bokens huvudtes är att mod inte kommer av sig självt i pressade situationer, utan grundar sig på personens karaktärsstyrka under normala förhållanden. Den som utvecklar en stark karaktär i sitt vardagsliv kan sannolikt uthärda betydligt större påfrestningar än någon som lever nyckfullt och är oförmögen att leva efter sina egna värderingar och beslut. Men lord Moran menar också att alla har en gräns för sitt mod. Det gäller därför att hushålla med sin karaktärsstyrka och inte nöta ner sina resurser för snabbt, då dömer man sig till att förr eller senare knäckas. Här kommer ett par direkta citat, som hämtats från sajten thinkexist.com.

“Courage is a moral quality; it is not a chance gift of nature like an aptitude for games. It is a cold choice between two alternatives, the fixed resolve not to quit; an act of renunciation which must be made not once but many times by the power of the will. Courage is willpower.”

“Character… is a habit, the daily choice of right over wrong; it is a moral quality which grows to maturity in peace and is not suddenly developed on the outbreak of war.”

Som berättare är du fri att välja din egen tolkning av vad mod är för något. Men dina berättelser blir troligen mer spännande om mod inte bara är något som finns givet, utan något som hänger ihop med karaktärens personlighet i övrigt. Lord Morans bok kan vara till stor hjälp som utgångspunkt när du formar din egen uppfattning om mod.

0 Comments

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>