Masada och gränsen mellan saga och verklighet

Efter ett besök vid Masadaklippan är det lätt att börja fundera över innebörden av begrepp som seger och nederlag, liksom vilken roll sagor och berättelser har i bygget av våra moderna nationalstater.

Masadaklippan är en hög klippa helt nära döda havet där en palatsfästning byggdes av kung Herodes, samma rackare som sägs ha dräpt alla småbarn i Betlehem för att hindra en ny kung att växa upp. Omkring 100 år senare utbröt ett stort uppror i det heliga landet mot det romerska styret. En grupp upprorsmän tog klippfästningen som blev upprorets sista utpost när romarna slog ner upproret.

Romarna sökte rätt på Masadaklippan, mitt ute i öknen, och påbörjade en lång belägring. När det stod klart att försvararna hade rikliga förråd började man bygga en väldig ramp upp till klippan och när man efter många månader nådde ända upp satte man eld på den sista barriären och kunde obehindrat tåga in i fästningen där nära 1000 upproriska sökt sig en tillflykt.

Enligt legenden låg nästan alla döda när romarna tog sig in i Masada. Försvararna hade först dräpt kvinnorna och barnen och drog sedan lott om vem som skulle dräpa de andra och bli sist kvar för att begå självmord.

I dagens historieskrivning spelar Masada en viktig roll som samlande symbol i Israel. Exakt vad som hände vid Masada är inte lätt att veta, men en besökare som lyckas bortse från turistgrupperna som drar fram över klippan med sina bevarade ruiner fylls av frågor.

Var går gränsen mellan saga, historia och verklighet? Hur kan något som inträffat för så länge sedan påverka dagens människor så starkt? Vilken roll fyller helt andra berättelser för hur vi uppfattar världen idag? Kan man trots tragedin vid Masada se försvararna som segrare som trots allt valde sitt eget öde när allt var som mörkast? Vad finns att hämta till ens egna berättelser?

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>