Kvinnliga pirater

Berättelser är som bäst när de är lite oväntade, och historiens kvinnliga pirater är utmärkta som inspiratriser. Här kommer tips om två:

Mary Read föddes i slutet av 1600-talet av en övergiven sjömanshustru och uppfostrades i pojkkläder för att lura svärmor att fortsätta skicka pengar. Både utomäktenskaplig börd och bedrägeri följde den unga Mary redan från början. När hon blev äldre tog hon värvning och under sina krigsäventyr på kontinenten träffade hon sin blivande make, en kavallerist. De två lämnade det militära och grundade värdshuset Tre Hästskor.

Prince Charming gick bort och Mary tog åter värvning, men det var brist på krig och istället sökte hon sig till Västindien. Hennes skepp kapades av piraten Rackham, och genom en ödets nyck tillfångatogs Mary av en annan känd kvinnlig pirat, Anne Bonney. De två blev goda vänner och plundrade haven tillsammans, ända tills skeppet uppbragtes av kronan. Mary och Anne lyckades slingra sig från mötet med bödeln, men Mary dog i fängelset.

Zheng Shi var en ökänd kinesisk kvinnlig pirat som härjade under 1800-talets första år. Hon började sin karriär som prostituerad men gifte sig med piratledaren Zheng Yi. När denne dog manövrerade hon sig till hans ledarposition och styrde sedan kusten och beskattade småstäder och byar. Till skillnad från Mary Read tog Zheng Shi (vilket betyder Zhengs änka) chansen vid en allmän amnesti 1810 och levde gott som ägare till en spelhåla till sin död 1844.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>