Krigsmånaden mars

Mellanöstern står i lågor och diktatorer utmanas av omfattande protester. I Libyen har situationen urartat till inbördeskrig. Det finns kanske anledning att koppla våldet till den rådande krigsmånaden – mars.

Det var den romerske krigsguden Mars som gav sitt namn till månaden. Mars uppträdde vanligen som en ung och ofta naken gud. I den grekiska mytologin, som romarna till stora delar lånade in, motsvarades han av guden Ares.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>