Intressant perspektiv på att berätta för barn

I dagens SvD intervjuas barnboksförfattarinnan Kitty Crowther, med anledning av att hon ska få det litterära Alma-priset till Astrid Lindgrens minne. Jag har aldrig läst någon av hennes böcker men i intervjun framgår det tydligt att hon har ett intressant perspektiv på sitt berättarskap.

Hennes böcker är ofta tunga och handlar om ämnen som döden och självmord, men döden är vänlig och även flickan som sjunker mot botten med en sten bunden vid foten ser lycklig ut och kan hitta tillbaka till livet. Tydligen reagerar barn annorlunda på Crowthers tunga ämnen än vad vuxna förväntar sig. Det förefaller vara en intressant och läsvärd författare.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>