Helgonens blodiga historier

Alla helgons dag närmar sig, varför inte krydda höstmörkret med några blodsdrypande helgonberättelser?

Vad sägs till exempel om Sankta Lucia som fick sina ögon utstuckna men som såg ändå, eller Erik den Helige, den svenske kungen som dräptes när han lämnade kyrkan och där en källa sprang fram där huvudet landade?

Helgonberättelserna är ofta läsvärda sagor i sig – du kan hitta de mest bisarra skrönor bland dem – och de ger god inspiration till udda karaktärer: eremiter som bosätter sig i öknen, filosofer, martyrer i långa rader och till och med den romerske soldaten som stötte lansen i Jesus kropp där han hängde på korset (Longinus). Helgonen är en brokig skara. En lista över knappt 100 helgon hittar du på svenska Wikipedia, och på engelska Wikipedia betydligt fler.

Helgonfenomenet väcker även andra spännande frågor. Kan det vara så att människan egentligen inte känner sig så bekväm i de monoteistiska religionernas nakenhet, och att helgonen har kommit till som en slags ersättning för de mer dynamiska gudafamiljerna i exempelvis de grekiska och fornnordiska gudasystemen. Istället för att tillbe Frej för bättre fruktsamhet eller Asklepios för att tillfriskna tillber katoliker och andra olika helgon som representerar särskilda grupper eller intressen.

Det importerade halloween framstår nästan som överflödigt med tanke på all dramatik som helgonberättelserna har att bjuda på.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>