Glöm inte asasagorna

Det finns många moderna uttolkningar av asasagorna, men oavsett vilken version du har närmast till hands är den troligen värd att läsa om. Sagorna om de gamla asagudarna är fulla av äventyr och humor.

Den som tröttnade på asasagorna under skoltiden eller tänker att det bara är nyhedningar som läser sådant kanske kan få nytt mod av att tänka på att sagorna har direkta kopplingar till sina andra indoeuropeiska släktmytologier.

Tor med sin vagn och sin hammare är troligen en förgudning av en forntida stridsyxekultur, Tyr är en slags himmelsgud och med andra ord en variant av Zeus, och Oden är en trolldomsgud som importerats från skyterna. Eftersom asarna är så internationella går det därför utmärkt att leta efter kopplingar till andra myter när du njuter av asarnas öden.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>