Dvärgguden Bes

Den egyptiska mytologin rymmer diverse övergudar, men allra bäst är de små sidogudarna som bara fanns där och som man sällan pratar om idag.

Bes var en förkrympt gud med lejonansikte och lejonsvans. Hans praktiska nytta var att han beskyddade hemmet och särskilt de nyfödda och deras mödrar från onda andar, skorpioner och annat otäckt. Därför var han populär som husgud, eller personlig gud, och många bar hans avbild, till och med tatuerad på låret.

Bes gillade att sjunga och dansa och han kom att bli en symbol för allt möjligt trivsamt i livet och en fiende till allt ont och dåligt – en ovanligt bra gud att ha på sin sida. Samtidigt var han ovanligt lättsam, förkrympt och kattlik som han var, till skillnad från de högre och mer pompösa gudarna.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>