Din berättelse blir vassare med en idédimension

För att verkligen lyfta behöver en berättelse en bärande idé, eller ännu bättre, en lek med alternativa bärande idéer och sätt att se på världen. Samtidigt som läsaren följer karaktärernas karaktärernas vedermödor på väg mot ett lyckligt eller olyckligt slut i den direkta berättelsen kittlar idédimensionen läsarens fantasi genom att måla upp en miljö utifrån abstrakta principer.

Ett exempel på en författare som mycket medvetet och öppet bygger sina berättelser på detta är Erik Granström, vilket gestaltas i hans böcker om fantasilandet Trakorien, den senaste ”Slaktare små” släpptes i förra veckan.

Granström stjäl ogenerat från gamla tvåflodskulturer, den italienska renässansen, språkfilosofin och den gamla grekiska uppfattningen om att varje företeelse i världen har en mer fulländad form i idévärlden. Alla ting och begrepp har sitt eget namn formulerat på det gudomliga Höga språket och den som förmår äga eller manipulera dessa namn kan också ändra verkligheten …

Det finns många andra exempel på hur lekar med filosofin förhöjer berättelser. Science fictionlitteraturen är kanske särskilt välsignad med sådana inslag. Neal Stephenson och Robert Heinlein är två bra exempel, men även en mer klassisk författare som Aldous Huxley är mycket läsvärd för sin lek med filosofiska dimensioner sammanflätade med den direkta berättartråden.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>