Det mystiska nyåret

Nyårsafton och om några timmar ett nytt år, enligt den gregorianska kalendern som vi använder i Sverige. Många funderar på sina nyårslöften. Några förbereder stora firanden. Vissa skakar på huvudet över tidens flykt. Hur kan en sådan dag påverka oss så mycket?

Ett svar är att kalendrar och särskilda tidpunkter på året har påverkat människor i alla tider. Ett nytt år betyder ett nytt oskrivet blad och nyårslöftena är en symbol för förhoppningarna att det nya året ska bli mer fullkomligt än det förra, en nystart. Nyåret hänger mer konkret samman med att liv och död har hängt på skördar och väderomslag och man har försökt spå framtiden i vad som händer på himlavalvet.

Många myter och berättelser hänger samman med det nya året, som den romerska guden Janus med sina två ansikten, som blickade framåt och bakåt och som tillägnades den första dagen i den romerska kalendern. Andra utspelas under själva nyårsnatten så som Michael Endes skämtsamma konstsaga Sju timmar till midnatt.

Men det finns även dramatiska tillfällen när nyåret fått stora återverkningar i verkligheten.

Ett exempel var det vietnamesisiska nyåret 1968, Tet, som inträffade den 31 januari, som blev den valda tidpunkten för en stor offensiv som de kommunistiska styrkorna riktade mot amerikanerna och de sydvietnamesiska regeringsstyrkorna. Offensiven blev militärt ett stort nederlag, de kommunistiska styrkorna i Sydvietnam led ohyggliga förluster och fick fylla sina led med nordvietnamesiska reguljära soldater för att kunna fortsätta strida. PR-mässigt blev Tet-offensiven däremot en oplanerad framgång eftersom amerikanerna överraskades över de många samordnade attackerna, något Pentagon tidigare förklarat inte var möjligt.

Nyårsnatten 2011 ser ut att bli stjärnklar, åtminstone på Gotland. Jupiter står redan högt på himlen och snart blir vinterstjärnbilderna synliga. Om du inte roas av nyårsmyter är stjärnhimlen en god påminnelse om vår tideräkning ändå bara är ett kort ögonblick i det stora hela.

Gott nytt 2012!

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>