Det lyckliga slutet

“Och så levde de lyckliga i alla sina dagar.” Eller? Det finns gott om sagor med olyckliga slut, kanske är de olyckliga sluten till och med fler än de lyckliga. En gissning är att det är godnattsagan som är orsaken till den vanliga klyschan om hur sagor ska sluta. En bra godnattsaga ska sluta lyckligt – för tunga känslor hjälper inte nattsömnen.

Men annars är det uppfriskande med lite lagom olyckliga slut, helt nattsvart behöver det inte vara. En variant är att karaktärerna når sina mål men upptäcker att gräset inte var grönare. En annan är att de inser att priset för framgång är alltför högt, antingen i efterskott då de bara kan sörja över allt förspillt eller i förväg då de har en chans att backa undan. Men ingen riktig sagohjälte drar sig ur, inte sant…

Ett annat tema på olyckliga slut är berättelsen om den mörke hjälten som för ett ögonblick under berättelsens gång omprövar sina dystra ställningstaganden, men som sjunker tillbaka på slutet. Att hjälten dör på slutet är ett annat klassiskt tema, särskilt de grekiska sagorna är fulla av hjältar som dör på ett nästan meningslöst sätt när de uppfyllt sitt öde – se bara på Herakles.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>