Deklaration på ont och gott

Så här på sista dagen att lämna in självdeklarationen känns frågan om ont och gott i sagorna ovanligt näraliggande vår egen värld. Sverige ligger i toppen bland de länder som tar ut högst skatter i världen och medborgarna förväntas själva förse staten med alla uppgifter som krävs för att samla in slantarna.

Efter en lång spurtnatt med bokföringspapper och blanketter är det lätt att känna sig som ett mellanting mellan Josef K i Kafkas Processen, en liten människa i klorna på en mäktig och oformlig byråkrati, och lille Hoppsan, kaninbarnet i Disneys Robin Hoodfilm som får sin födelsedagsslant beslagtagen av Sheriffen av Nottingham.

För Josef K slutar det illa. Processen slutar i ett stenbrott dit han har förts av myndigheternas bödelsdrängar. För lille Hoppsan går det bättre. Robin Hood tar striden med Sheriffen och prins John, ser till att kaninbarnet får tillbaka sin slant och ger broder Tuck anledning att utropa sina bevingade ord:

Prisa gud, här kommer skatteåterbäringen!

Sagornas beskyddare hoppas på ett Robin Hoodslut.

1 Comment

One Response

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>