Att som en gud skapa liv

Förra veckan fick nyheten att amerikanska forskare lyckats skapa liv utifrån en syntetisk gensträng stort genomslag. Sagornas beskyddare kom genast att tänka på goda sagor på samma tema. Att skapa liv är vanligt i gudaberättelser, men det finns även några helt gudlösa sagor som filosoferar om detsamma. Här kommer några tips.

Mest känd är självfallet Mary Shelleys Frankenstein, sagan om vetenskapsmannen som blåser liv i ett monster och som därigenom öppnar Pandoras ask och slår in på vägen mot sin egen undergång.

Science fictionförfattaren Greg Bear har skrivit en bok som heter Blood Music, en samtidssaga om en annan vetenskapsman som lyckas alltför väl i sina försök att skapa intelligenta celler. När hans forskning hotas tar han till den enda utvägen och injicerar cellkulturen i sitt eget blodomlopp …

Slutligen har vi vår egen Sven Delblanc och hans bok Homunculus. Det är en tämligen bisarr saga om en alkemist som blandar ihop en konstgjord människa hemma i badkaret i Högalid. När han slutligen lyckas väntar några mycket märkliga stockholmsdygn …

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>