Att dyrka en dödsgud utan att vara ond

Miljontals hinduer dyrkar gudinnan Kali, förintaren som ofta gestaltas när hon dansar på kroppen av guden Shiva. Ormar och sjakaler följer henne och i händerna bär hon ofta ett svärd och ett avhugget huvud. Betyder det att Kali är ond, eller att hennes tillbedjare är onda?

Det är här ett härligt exempel på när myter och sagor slår knut på fördomar och förenklad logik. Kali är en komplex gudinna som visserligen är en förstörare, men även en skapare av nya världar och en givare av goda gåvor.

Inte minst Kalis dans på Shivas kropp förklaras på flera sätt beroende på val av tradition – i de flesta sker det av misstag då Kali blodrusig dansar fram över ett slagfält bestrött av fallna fiender. I en bengalisk tradition skickas Shiva rent av till slagfältet i skepnad av ett gråtande spädbarn för att lugna Kalis framfart. Gudinnan avbryter sin dans när hon hör gråten, lyfter upp och matar spädbarnet, och avslöjar en mer omtänksam och moderlig sida.

Även den destruktiva sidan hos Kali har sina positiva sidor. Kali dräper demoner som hotar världen, och det avhuggna huvudet hon ofta avbildas med symboliserar det mänskliga egot man måste frigöra sig från, med svärdet som symboliserar gudomlig kunskap, för att kunna utvecklas.

Kalikulten är något att bita i för alla som vill krydda sin berättelse med intressantare gudar än de vanliga klichéerna. Dela gärna med dig av dina egna kalitips i kommentarfältet!

One Response

  1. Kristina says:

    Liksom död ger plats för något nytt ger Kali plats för transformation i ditt liv. Genom att dyrka henne och se henne i dig själv kan du lämna puppastadiet och sprida dina nya fjärilsvingar och flyga över himmelsvidderna. Kalis energi är kopplat med tid som gör att saker förändras, transformeras och utvecklas. Den som biter sig fast i något och vägrar släppa taget kan uppleva Kalis energi som skrämmande då tiden inte kan frysas och saker oundvikligt förändras. Har man vägrat utvecklats kan förändringar upplevas som något chockartat. På samma sätt som det kan vara skrämmande att något kommit till sitt slut så kan det också vara skönt och befriande. Till exempel när vintern lider mot sitt slut och våren är på intåg, eller då skolan är slut. Öppna ditt hjärta för den energi som Kali för med sig, släpp taget om gamla föreställningar och omfamna det nya. Du är trygg, du är säker.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>