An Lushan – en modell för sagoskurk?

Under den kinesiska Tangdynastin i mitten av 700-talet skakades Kina av ett våldsamt uppror, An Lushanupproret. Upprorsledaren An Lushan lyckades nästan bli ny kejsare och fortfarande kan hans bedrifter och komplexa karaktär vara en modell för att forma en intressant sagoskurk.

An Lushan vara av blandad härkomst, hans mor var troligen sogdianska (från nuvarande Afghanistan) och hans far kan ha varit från Khitan-folket – båda icke-kinesiska folkslag. An Lushan hamnade i Tang-imperiets armé och språkkunnig som han var tjänstgjorde han till en början som tolk innan han fick en inflytelserik beskyddare och steg i graderna.

Efter flera år av framsteg och bakslag lyckades han muta till sig favörer och nästla sig in vid det kejserliga hovet där han blev kejsar Xuanzongs gunstling och senare adoptivson. An spelade skickligt på sin barbarhärkomst och betedde sig avvikande på ett sätt som kejsaren uppfattade som lojalt och tillgivet. An fick nya titlar och nästlade sig in längre i kejsarens innersta krets.

Ans ställning var helt beroende av kejsar Xuanzong och började planera för vad som skulle hända när kejsaren gick bort. Han förberedde en egen här för att kunna göra uppror och han anförde krigskampanjer mot Khitan och Xi-folken på andra sidan gränsen, med blandad framgång. Samtidigt skärptes rivaliteten mellan An Lushan och andra inflytelserika personer vid hovet.

Situationen och hovintrigerna tätnade tills An Lushan förstod att han höll på att mista kejsarens gunst, och han startade sitt uppror. Kejsaren svarade med att förbereda sitt försvar, och avrättade en av Ans söner och hans två hustrur. An styrkor korsade gula floden och vann några första segrar. Kejsaren lämnade huvudstaden Chang’an, där An Lushan därefter tillfångatog och avrättade flera medlemmar av den kejserliga familjen. An Lushan utnämnde sig till kejsare.

På sätt och vis nådde An Lushan sitt mål. Men hans manipulativa sida förefaller ha utvecklats till fullblommad galenskap och förföljelsemani. Rivaliteten inom hans egen krets tilltog och till sist mördades han av en av sina söner och han välde föll samman. An Lushanupproret var över.

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>