Browsing the blog archives for May, 2011

Hur detaljerad ska en saga vara?

Ska en saga ha långa beskrivningar, eller ska den lämna det mesta åt läsarens fantasi? Det är troligen en av de vanligaste frågorna sagoberättare ställer sig, både när sagan skrivs och i efterskott när självkritiken kommer krälande och orden på skärmen eller papperet bara ser klumpiga och ofullständiga ut. Sagornas beskyddare menar att det finns [...]

Skatter, skatter underbara, tjusiga skatter…

Årets deklarationsmaraton är över och staten räknar nu skattepengarna för glatta livet. En påminnelse om skatter som berättartema kanske kan därför vara på sin plats. Beroende på vilken syn man har på skatter kan flera berättarteman byggas upp. En berättare med borgerlig världssyn sätter skattebetalaren som huvudperson och skattmasen som skurk: Skattebetalaren Sara kämpar i [...]